Laboratorium Analiz Medycznych

52 345 94 35

Markery

Nazwa Materiał Cena (w zł)
AFP alfa-fetoproteina krew 40
CA 125 marker nowotworowy jajnika krew 35
CA 15-3 marker nowotworowy sutka krew 35
CA 19-9 marker nowotworowy jelita krew 35
CA 72-4 marker nowotworowy żołądka krew 65
CEA Antygen karcinoembrionalny krew 35
Chromogranina A krew 135
Cyfra 21-1 krew 74
HE4 krew 90
NSE enolaza swoista dla neuronów krew 125
PSA całkowity (antygen gruczołu krokowego) krew 30
PSA wolny krew 44
test ROMA krew 135
Image

52 345 94 35