Laboratorium Analiz Medycznych

52 345 94 35

Wyniki badań

  Sprawdź wyniki skierowania
 
 
Wpisz PESEL:

  Wpisz kod kreskowy skierowania:
 
 
 
 
Wyniki przeciwciał anty-D oraz grupy krwi należy odebrać osobiście.
Image

52 345 94 35