Laboratorium Analiz Medycznych

52 345 94 35

Wyniki badań

Wyniki przeciwciał anty-D oraz grupy krwi należy odebrać osobiście.
  Sprawdź wyniki skierowania
 
 
Wpisz PESEL:

  Wpisz kod kreskowy skierowania:
 
 
 
 
Image

52 345 94 35